ORGANISATIONS FOUNDERS

MAIN PARTNERS

На початку війни у лютому 2022 року група румунських та українських друзів створили волонтерську ініціативу на базі НУО AcoR(Румунія) у повіті Тульча, для організованої допомоги громадянам України, які виїзжали з країни внаслідок війни. Незабаром після цього до ініціативи приєдналися дві міжнародні організації IsraAID (Ізраїль) і Romulus T. Weatherman Foundation (США), з метою масштабування початкового проекту, що має назву Гуманітарно-логістичний хаб Тульча (THLH), відомий як найбільший гуманітарно-логістичний центр в Румунії і, можливо, у всій Східній Європі. 

At the beginning of the war in February 2022, a group of Romanian and Ukrainian friends created a volunteer initiative on the basis of the NGO AcoR (Romania) in Tulcea county, for organized assistance to citizens of Ukraine who left the country as a result of the war. Soon after, two international organizations, IsraAID (Israel) and the Romulus T. Weatherman Foundation (USA), joined the initiative to scale up the initial project, which is called the Tulcea Humanitarian Logistics Hub (THLH), known as the largest humanitarian logistics center in Romania. and possibly throughout Eastern Europe.

Розташування: південно-східний кордон Румунії з  Україною.

Управління: місцевий осередок AcoR в м.Тульча

Співуправління:  Фонд Ромулуса Т. Везермана (RTW), Фонд IsraAID.

Позиція в сфері:


Location: south-eastern border of Romania with Ukraine.

Management: local branch of AcoR in Tulcha

Co-managed by Romulus T. Weatherman Foundation (RTW), IsraAID Foundation.

Position in the field:


OUR ORGANIZATIONS

The Hub, strategically located in Tulcea, on the south-east Romania border with Ukraine, is co-managed by the AcoR - Tulcea County Branch, IsraAID, and the Romulus T. Weatherman Foundation (RTW).

We already work with more than 100 different forms of NGOs: charitable foundations, local and regional (military) state administrations, including hospitals and medical institutions.

Geography of our partners in Ukraine: Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Kramatorsk, Zaporizhzhia, Izmail, Mykolaiv, Kherson, Chernihiv, Zhytomyr, Ladyzhyn, Cherkasy, Kremenchuk, Kryvyi Rih, Vinnytsia.

Geography of our international partners: Romania, the USA, Israel, Germany, France, Spain, Greece, Lithuania, Slovenia, Macedonia, the Netherlands, Italy, Bulgaria, Belgium, Austria, Canada, Latvia, Gibraltar, Indonesia, Poland.

Since its inception, we have administered more than : 600 trucks (~10.000 tons);


Центр, який має стратегічне розташування в Тулчі, на південно-східному кордоні Румунії з Україною, спільно управляється AcoR – відділенням округу Тулча, командою складеною з представників IsraAID та Фонду Ромулуса Т. Везермана (RTW). 

Ми вже працюємо з більше ніж 100 різних форм неурядових організацій: благодійні фонди, місцеві та регіональні (військові) державні адміністрації, включаючи лікарні та медичні заклади.

Географія наших партнерів в Україні: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Краматорськ, Запоріжжя, Ізмаїл, Миколаїв, Херсон, Чернігів, Житомир, Ладижин, Черкаси, Кременчук, Кривий Ріг, Вінниця.

Географія наших міжнародних партнерів: Румунія, США, Ізраїль, Німеччина, Франція, Іспанія, Греція, Литва, Словенія, Македонія, Нідерланди, Італія, Болгарія, Бельгія, Австрія , Канада, Латвія, Гіблартар, Індонезія, Польша.

З моменту створення ми адміністрували більше ніж : 600 вантажівок (~ 10.000 тонн);


OUR OPPORTUNITIES